Baroque Guitar

Prinsesse Charlotte Amalies nodesamling

På Det kgl. Bibliotek er der i håndskriftafdelingen tre katalognumre (GKS 377 Fascikel 1-4 -  NKS 110 Fascikel 6b & GKS 1879), der tilsammen udgør en samling, som bl.a. indeholder ca. 950 sider med musik for den 5-dobbeltstrengede barokguitar skrevet i fransk tabulatur.

De tre numre der tilsammen udgør Prinsesse Charlotte Amalies Nodesamling er: GKS 377 som består af 20 hæfter, NKS 110 består af 18 hæfter og GKS 1879 er en bog med basstemmer og enkelte 2. guitarstemmer.

6 af bøgerne Libro 1-5 med basbog indeholder suiter, enkelt satser og salmer med tysk tekst skrevet med samme hånd højest sandsynligt af Frederik IVs guitarmester Johann Friederich Fibiger. De fem bøger (Libro 1:GKS 377, p/Libro 2:GKS 377, a/Libro 3:GKS 377, n/Libro 4: GKS 377, c/Libro 5: NKS 110, 6b), der tilsammen indeholder ca 345 sider guitartabulatur er alle indbundet i stift bind og flere af dem har Charlotte Amalies håndkolorerede monogram på den første side. Libro 1-5 korresponderer fuldstændig med basbogen (GKS 1879), så der er en ubecifret basstemme til hvert enkelt stykke og i enkelte tilfælde en 2. guitarstemme. De fleste basstemmer følger guitarbassen, men der er også satser, hvor bassen spiller en mere selvstændig modstemme til guitaren. Kun fra Italien kender vi nogle enkelte satser for guitar med en basstemme (ca. 17 satser), og her har vi tilsammen 258 satser med en basstemme, 39 satser med 2. guitarstemme, 46 satser uden basstemme og 34 tyske salmer i alt 370 satser. Der er 25 satser hvor kun basstemmen eksisterer, da guitarstemmen er revet ud af stemmebogen. Der er mange enkeltstående satser men også mange suiter (Sonata) i alt 52 med mellem 3 til 6 satser.


Se de to CDer: "Schickhardt:12 sonater for barokguitar og continuo" & "Musik fra Fr. IV' hofkapel"


Læs artiklen om Prinsesse Charlotte Amalies nodesamling

Trancribtions:

Musik fra samlingen