BUHLs Guitarbøger

BUHLs Guitarbøger

BUHLs Guitarstart en startbog med børnesange for de små 

BUHLs Guitarbog er en grundskole med indføring i forskellige guitarteknikker.

BUHLs Easy Pieces 1  20 stykker i fortsættelse af BUHLs Guitarbog

BUHLs Easy Pieces 2  98 stykker fra guitarens grundrepertoire med musik fra renæssansen, barokken og wienerklassikken

BUHLs Guitarsammenspil 1 + 2 er sammenspilsbøger for trestemmig guitarorkester.

BUHLs Guitarjul 1 + 2 danske og engelske julesange i 1-, 2- og 3-stemmige arrangementer

BUHLs Akkordbog er en indføring i de meste brugte lejerbålsakkorder

Danske Sange 18 solosange med guitarakkompagnement

Bøgerne kan bestilles hos MUFO (Musikskolernes Forlag)  mufo@mufo.dk

BUHLs Guitarstart

Bogen er lavet til begynderelever i 1. til 3. klasse.
Når man starter til guitarspil er det ofte svært at spille to tonerne sammenhængende på en guitar, så der kommer noget melodisk ud af det. Denne bog skal give eleven en fornemmelse for melodispil og derigennem give eleven en følelse af spilleglæde. Bogen er en god forberedelse til grundbogen "BUHLs Guitarbog".
Eleven spiller melodien efter tabulaturerne, som står på højre siderne, og læreren spiller et akkompagnement efter noderne på venstre siderne, hvor der er både melodi og akkompagnement. Til hver melodi er der en skala med de toner, man bruger i melodien. Når man kan spille skalaen er det meget nemmere at spille melodien.
De første 12 melodier bruger en simpel skala, som bruger de samme positioner på første og anden streng. Skalaen får på den måde en logisk overskuelighed for eleven. Først fra melodi nr. 13 bruges skalaer med forskellige positioner på forskellige strenge.

 


BUHLs Guitarbog

Eleverne starter med at spiller efter tabulatur, som er en slags gribetabel, de uden besvær kan læse med det samme. Eleverne kan derfor koncentrere sig om spillet på motorikkens og guitarens betingelser. På den måde får de et praktisk musikalsk forhold til guitaren og får hurtigt spillet sig igennem meget musik. Selv de "tungere" elever får en bedre og mere ukompliceret indføring i guitarspillet.
Nodetillæget, som står bag i bogen, introduceres først, når eleven er kommet godt i gang med at spille. Nodeindlæringen startes midt i tabulaturforløbet efter lærerens skøn og foregår sideløbende med tabulaturspillet. Der indøves en streng af gangen i første position, og de allerede indlærte noder kombineres hele tiden med de nye.
Det er vigtigt at udvikle de solistiske evner samtidig med sammenspilsfærdighederne. Derfor kan over halvdelen af satserne spilles både som solostykker og som sammenspil. Mange af lektionerne kan deles op i mindre stykker (a & b), som i sig selv udgør en helhed, og kan så senere sættes sammen og også spilles som duet.
Kommentarer og anvisninger til de enkelte stykker er anbragt bagest i bogen. Akkordtabellen er anbragt bagest i bogen, så den er hurtig at slå op på.
Musikken, som er nykomponeret, er indspillet på CD for at inspirere eleven og give et overblik over musikken. CD-ens index numre følger stykkernes numre i bogen. De ekstra favoritnumre på CD-en skal give et lille indtryk af guitarens righoldige repertoire, som jo er det man arbejder hen imod at kunne spille.
7 andenstemmer til [2] m & i, [5] Blues, [12] Muldyr (3. stemme), [15] Slalom på rulleskøjter, [16] Klør 10, [22] Zik zak på skateboard og [23] VuggeviseBUHLs Easy Pieces 1

Musikken i "BUHLs Easy Pieces" er en blanding af gamle former og tidens toner udført på den spanske klassiske guitar. Den er skrevet som suplement og videreføring af "BUHLs Guitarbog", men kan selvfølgelig også bare spilles for fornøjelsens skyld.
Musikken er noteret både i noder og tabulatur. Noderne står i første halvdel af bogen, og tabulaturerne i anden halvdel. Man kan så vælge at spille enten efter det ene eller det andet.
Et af stykkerne er en duet for to guitarister spillet på en guitar.
De sidste 5 stykker i bogen kan spilles enkeltvis som solostykker for guitar, men har også et strygerakkompagnement, som kan spilles ad libitum. Man kan sammensætte et udvalg af satserne, så det udgør en mini guitarkoncert med strygere, der har samme besætning som Vivaldis D-dur koncert.

 


BUHLs Easy Pieces 2

Bogen indeholder 31 stykker fra renæssancen, 29 stykker fra barokken og 38 stykker fra wienerklassikken. I alt over 2 timers effektiv spilletid. Musikken er noteret både på noder og i tabulatur og opdelt så noderne står i første halvdel af bogen og tabulaturerne i anden halvdel. Man kan så vælge at spille enten efter det ene eller det andet.

 


BUHLs Akkordbog

Når man går i gang med at undervise en elev i akkordspil på guitaren, støder man tit ind i det problem, at eleven ikke kender de melodier, man præsenterer for dem. Eleven kan enten være af fremmed herkomst, ikke ret gammel eller bare ikke været "vokset op i et hjem med guitar". Mange af eleverne har også i starten svært ved at følge med i melodien mens de spiller akkorderne.
Denne lille lærebog i becifringsspil på guitar henvender sig til de små elever, dem der har svært ved synge til eget akkompagnement, dem der ikke kender ret mange sange, og dem der gerne vil have en struktureret undervisning. Bogen indøver grebene, skiftene mellem grebene og pulsen.
På hver side er der to akkordskemaer og en enkelt melodi med akkorderne fra det nederste skema. Igennem akkordskemaerne indøver eleven de forskellige akkorder, skiftene mellem akkorderne og at holde rytmen. Det er så meningen, at læreren kan spille melodien sammen med eleven, når eleven har indøvet det nederste akkordskema.

 


BUHLs Guitarsammenspil 1

Musikken i “BUHLs Guitarsammenspil 1” er 3-stemmige arrangementer af gamle anonyme engelske lutsoloer, som er skrevet omkring 1600. Alle fire stykker er indspillet i deres originale version på CD-en “The Tears of the Muses: Elizabethan Lute Music” (CLASSCD 267) med Kristian Buhl-Mortensen på lut.
Flere guitarskoler bruger både noder og tabulatur, så derfor er alle stemmerne noteret på begge måder, så alle kan være med. Hvis nogle ønsker kun at spille efter noder, kan man benytte partituret.

 BUHLs Guitarsammenspil 2

Musikken i “BUHLs Guitarsammenspil 2” er 3-stemmige arrangementer af anonyme folkelige melodier fra Italien og Spanien.BUHLs Guitar Jul 1

Musikken i “BUHLs Guitar Jul 1” er 12 Danske julesange og -salmer for 1, 2 og 3 guitarer.
Bogen skal give guitareleven mulighed for at føle den glæde det er at spille nogle af de mest kendte og elskede danske julesange og -salmer plus et par mindre kendte.
1 guitar: Et barn er født i Bethlehem/Det kimer nu til julefest/Højt fra træets grønne top/De hellig 3 konger/Nissen er en kunstig mand/ Glade jul.
2 guitarer: Nu er det jul igen/Santa Lucia/Bjældeklang.
3 guitarer: Dejlig er den himmel blå/En rose så jeg skyde/Den yndigste rose er funden.
BUHLs Guitar Jul 2
Musikken i “BUHLs Guitar Jul 2” er 6 Christmas Carols for 3-stemmigt guitarorkester.
Christmas carols er i dag blevet en del af den danske juletradition. De er specielt velegnede som flerestemmige satser . Hæftet indeholder 6 af de bedste og mest kendte arrangeret for 3 -stemmigt guitarorkester:
Mary’s boy child/Angels we have heard on high/Good King Wenceslas/In dulci jubilo/Ding dong/Coventry Carol.

 


Danske sange med Guitar

Igennem min karriere som guitarist og lutenist har jeg altid holdt meget af at akkompagnere til de danske sange. Sangene i denne bog er et udvalg af dem, jeg har fundet størst fornøjelse ved at spille. Både musikalsk og instrumentalt.

Indholdsfortegnelse: Chrysillis, Uforsagt hvordan min Lykke, Du dejlig rosenknop, Fødes, grædes, Kom maj, du søde, milde, Jeg gik mig ud en sommerdag, En yndig og frydefuld sommertid, Dybt skoven bruser, Hyrden græsser, Natten er så stille, Hist hvor vejen, Hvor skoven dog er frisk og stor, Agnethes vuggevise (Sol deroppe), Gurre (Jeg tror der er skønnest i Danmark!), I Danmark er jeg født, I skovens dybe stille ro/ Vandring i skoven, Modersmålet, Citar! lad min bøn dig røre.