BUHLs Guitarbøger

Bøgerne kan bestilles hos:

Musikskolernes Forlag
Hedemarken 13, DK 5600 Fåborg
Tlf. 6261 3090, Fax. 6261 3095
mufo@mufo.dk


"BUHLs Guitarstart" 28 kendte danske børnemelodier

"BUHLs Guitarbog" Begynderskole for en eller flere guitarer:

"BUHLs Easy Pieces 1" 20 stykker for guitar

"BUHLs Easy Pieces 2" 98 stykker for guitar

"BUHLs Akkordbog" Becifringsspil på guitar

"BUHLs Guitarsammenspil 1" 4 engelske renæssancemelodier

"BUHLs Guitarsammenspil 2" 4 traditionelle melodier

"BUHLs Guitar Jul 1" 11 danske julesange og -salmer

"BUHLs Guitar Jul 2" 6 engelske christmas carols

"Danske sange med Guitar" 18 danske sange

Bøgerne kan bestilles hos:

Musikskolernes Forlag
Hedemarken 13, DK 5600 Fåborg
Tlf. 6261 3090, Fax. 6261 3095
mufo@mufo.dk"Danske sange med Guitar"

De gamle danske sange er en vigtig del af vores åndelige baggrund og er med til at definere os som danskere. Den klassiske danske sangskat mistede meget af sin popularitet i 1970’erne, men i de senere år er der vokset en ny nationalfølelse frem, hvor det er vigtigt at bevare vores kulturarv.
Igennem min karriere som guitarist og lutenist har jeg altid holdt meget af at akkompagnere til de danske sange. Sangene i denne bog er et udvalg af dem, jeg har fundet størst fornøjelse ved at spille. Både musikalsk og instrumentalt.
Mange af sangene har jeg været med til at indspille på CD, bl.a. med Ulrik Cold, Kirsten Vaupel, Louise Fribo og Københavns Drengekor.
Indholdsfortegnelse: Chrysillis, Uforsagt hvordan min Lykke, Du dejlig rosenknop, Fødes, grædes, Kom maj, du søde, milde,  Jeg gik mig ud en sommerdag, En yndig og frydefuld sommertid,  Dybt skoven bruser,  Hyrden græsser, Natten er så stille, Hist hvor vejen, Hvor skoven dog er frisk og stor, Agnethes vuggevise (Sol deroppe), Gurre (Jeg tror der er skønnest i Danmark!), I Danmark er jeg født, I skovens dybe stille ro/ Vandring i skoven, Modersmålet, Citar! lad min bøn dig røre.
Pris: 108,- + forsendelse


TOP

"BUHLs Guitarstart"

Bogen er lavet til begynderelever i 1. til 3. klasse.
Når man starter til guitarspil er det ofte svært at spille to tonerne sammenhængende på en guitar, så der kommer noget melodisk ud af det. Denne bog skal give eleven en fornemmelse for melodispil og derigennem give eleven en følelse af spilleglæde. Bogen er en god forberedelse til grundbogen "BUHLs Guitarbog".
Eleven spiller melodien efter tabulaturerne, som står på højre siderne, og læreren spiller et akkompagnement efter noderne på venstre siderne, hvor der er både melodi og akkompagnement. Til hver melodi er der en skala med de toner, man bruger i melodien. Når man kan spille skalaen er det meget nemmere at spille melodien.
De første 12 melodier bruger en simpel skala, som bruger de samme positioner på første og anden streng. Skalaen får på den måde en logisk overskuelighed for eleven. Først fra melodi nr. 13 bruges skalaer med forskellige positioner på forskellige strenge.


Download en komprimeret fil med musiken som mp3 (39 megabyte)
Indholdsfortegnelse: [01] Der kom en mand fra Det Røde Hav (mp3 fil, fylder 227 KB) [02] Tælle til en [03] En elefant kom marcherende [04] En lille frø i mosen sad [05] Når min hest går skridt for skridt [06] ABC [07] Pjerrot sagde til månen [08] En pige gik i enge [09] Tinge linge later [10] Tordenskjold i vuggen lå [11] Tornerose var et vakkert barn[12] Har du set en ko [13] Maj vi har [14] Sur sur sur [15] Bjørnen sover [16] Se min kjole [17] Heksemutter lod en tudse [18] Langt ud’ i skoven [19] Vil du vil du [20] Lille Peter Edderkop [21] I en kælder sort som kul[22] Jeg har fanget mig en myg [23] Mester Jakob [24] I en skov en hytte lå [25] Der bor en bager[26] Kan du gætte hvem jeg er [27] Fastelavn er mit navn [28] Happy birthday to you

Pris: 58,- + forsendelse

TOP

"BUHLs Guitarbog"

Forordet fra BUHLs Guitarbog:

Eleverne starter med at spiller efter tabulatur, som er en slags gribetabel, de uden besvær kan læse med det samme. Eleverne kan derfor koncentrere sig om spillet på motorikkens og guitarens betingelser. På den måde får de et praktisk musikalsk forhold til guitaren og får hurtigt spillet sig igennem meget musik. Selv de "tungere" elever får en bedre og mere ukompliceret indføring i guitarspillet.
Nodetillæget, som står bag i bogen, introduceres først, når eleven er kommet godt i gang med at spille. Nodeindlæringen startes midt i tabulaturforløbet efter lærerens skøn og foregår sideløbende med tabulaturspillet. Der indøves en streng af gangen i første position, og de allerede indlærte noder kombineres hele tiden med de nye.
Det er vigtigt at udvikle de solistiske evner samtidig med sammenspilsfærdighederne. Derfor kan over halvdelen af satserne spilles både som solostykker og som sammenspil. Mange af lektionerne kan deles op i mindre stykker (a & b), som i sig selv udgør en helhed, og kan så senere sættes sammen og også spilles som duet.
Kommentarer og anvisninger til de enkelte stykker er anbragt bagest i bogen. Akkordtabellen er anbragt bagest i bogen, så den er hurtig at slå op på.
Musikken, som er nykomponeret, er indspillet på CD for at inspirere eleven og give et overblik over musikken. CD-ens index numre følger stykkernes numre i bogen. De ekstra favoritnumre på CD-en skal give et lille indtryk af guitarens righoldige repertoire, som jo er det man arbejder hen imod at kunne spille.
Pris: 148,- + forsendelse
Download 7 andenstemmer som Pdf

Download en komprimeret fil med musiken som mp3, nr. 1-19 (26 megabyte)
Download en komprimeret fil med musiken som mp3, nr. 20-38 (23 megabyte)


TOP

"BUHLs Easy Pieces 1"

Musikken i "BUHLs Easy Pieces" er en blanding af gamle former og tidens toner udført på den spanske klassiske guitar. Den er skrevet som suplement og videreføring af "BUHLs Guitarbog", men kan selvfølgelig også bare spilles for fornøjelsens skyld.
Musikken er noteret både i noder og tabulatur. Noderne står i første halvdel af bogen, og tabulaturerne i anden halvdel. Man kan så vælge at spille enten efter det ene eller det andet.

Et af stykkerne er en duet for to guitarister spillet på en guitar.
De sidste 5 stykker i bogen kan spilles enkeltvis som solostykker for guitar, men har også et strygerakkompagnement, som kan spilles ad libitum. Man kan sammensætte et udvalg af satserne, så det udgør en mini guitarkoncert med strygere, der har samme besætning som Vivaldis D-dur koncert.
Pris: 108,- + forsendelse

Download en komprimeret fil med musiken som mp3 (45 megabyte)


TOP

"BUHLs Easy Pieces 2"

Bogen indeholder 31 stykker fra renæssancen, 29 stykker fra barokken og 38 stykker fra wienerklassikken. I alt over 2 timers effektiv spilletid.

Musikken er noteret både på noder og i tabulatur og opdelt så noderne står i første halvdel af bogen og tabulaturerne i anden halvdel. Man kan så vælge at spille enten efter det ene eller det andet.

Bogens indhold er:

Arrangementer af anonyme lutstykker:
Passamezzo Antico - Bonny s.Robin - What if a day - Lusty Gallant - Fortune - The Scolding Woman - Squiers Galliard - A Jig - Packington's Pound - Branle - Go from my window - Almaine - Orlando Sleepeth - Ein Niderlendisch tentzlein - Christ ist erstanden - Canarie - The Buffens - Buffons - The Paduane - Jig (mp3 fil, fylder 449 KB)- Robin Reddock - Passe Velours - The beginning of the world - Sellingers Round - A Galliard - Lightlie Love Ladies - The Moris - A Toy - Willsons Wilde - Volt - Greensleeves
Arrangementer af barokguitarstykker:
Derosier: Allemande - Air - Gigue 1 - Sarabande - Bourée - Gigue 2 - Rondeau - Gigue 3
Cocq: Menuet - Saraband - Menuet - Menuet
Fibiger arrangemente: Gavott - Aria - Menuet - Gavott - Bouree - Menuet - Gavott - Sonata: - Adagio - Allegro - Gavott - Alternatovo - Menuet
Lully/Fibiger: "Chacconne Galatee" - "Belles fleurs"
Diesel arrangemente: Allemanda - Sarabanda - Bouree - "Aria dalla favilla"
Klassisk guitarmusik:
Carulli: Andante Grazioso - Andantino - Poco Allegretto - Vals - Largetto espressivo
Sor: Etude - Andante - Andante - Etude - Andantino - Andante - Andantino - Etude - Andante - Etude
Giuliani: Allegretto - Allegro - Allegretto - Allegretto - La Galoppato - Monferrina nr. 5 - Andantino - Walz - Walz - Walz - Aggitato - Allegro grazioso
Carcassi: Andante - Largetto - Andantino grazioso - Moderato - Allegretto non troppo - Andante - Moderato
Coste: Poule - Pantalon
Coste/Strauss: Vals
Rung: Intermezzo

Download en komprimeret fil med musiken som mp3, nr. 1-31 (48 megabyte)
Download en komprimeret fil med musiken som mp3, 32-60 (69 megabyte)
Download en komprimeret fil med musiken som mp3, nr. 61-98 (99 megabyte)
Pris: 148,- + forsendelse


TOP

"BUHLs Akkordbog"

Når man går i gang med at undervise en elev i akkordspil på guitaren, støder man tit ind i det problem, at eleven ikke kender de melodier, man præsenterer for dem. Eleven kan enten være af fremmed herkomst, ikke ret gammel eller bare ikke været "vokset op i et hjem med guitar". Mange af eleverne har også i starten svært ved at følge med i melodien mens de spiller akkorderne.
Denne lille lærebog i becifringsspil på guitar henvender sig til de små elever, dem der har svært ved synge til eget akkompagnement, dem der ikke kender ret mange sange, og dem der gerne vil have en struktureret undervisning. Bogen indøver grebene, skiftene mellem grebene og pulsen.
På hver side er der to akkordskemaer og en enkelt melodi med akkorderne fra det nederste skema. Igennem akkordskemaerne indøver eleven de forskellige akkorder, skiftene mellem akkorderne og at holde rytmen. Det er så meningen, at læreren kan spille melodien sammen med eleven, når eleven har indøvet det nederste akkordskema.Bogen starter med nogle "pædagogiske" greb, som kan parallelforskydes på tværs af strengene. Derefter kommer de lidt lettere "almindelige" greb, og til sidst de sværere greb som G, C, H7 og F. Samtidig kommer man igennem guitarens grundlæggende tonearter: C-dur, D-dur, E-dur, e-mol, G-dur, A-dur og a-mol. Den samme melodi gentages i alle tonearter, for at give en fornemmelse af akkordernes indbyrdes forhold i hver toneart (den tonale kadence: tonika, subdominant og dominant).
Det er ikke tænkt som en totalløsnig i akkordspil, men kan nærmest sammenlignes med regneundervisningens indøvning af tabellerne. Man kan så som lærer supplere med melodier, som eleven kender. Man kan også supplere med undervisning i f.eks. melodispil efter noder og tabulatur.
Næste trin er indøvning af forskellige strums, fingerspil, rock/power-akkorder, barréakkorder m.m.
Pris: 58,- + forsendelseTOP

"BUHLs Guitarsammenspil 1"

Musikken i “BUHLs Guitarsammenspil 1” er 3-stemmige arrangementer af gamle anonyme engelske lutsoloer, som er skrevet omkring 1600. Alle fire stykker er indspillet i deres originale version på CD-en “The Tears of the Muses: Elizabethan Lute Music” (CLASSCD 267) med Kristian Buhl-Mortensen på lut.
Flere guitarskoler bruger både noder og tabulatur, så derfor er alle stemmerne noteret på begge måder, så alle kan være med. Hvis nogle ønsker kun at spille efter noder, kan man benytte partituret.

[1] Watkins ale
[2] Greensleevees
[3] A Volta
[4] Tom of Bedlam
Pris: 178,- + forsendelse pr. sæt a 3 bøger
Download en komprimeret fil med musiken som mp3 ( 6 megabyte)“BUHLs Guitarsammenspil 2”

Musikken i “BUHLs Guitarsammenspil 2” er 3-stemmige arrangementer af anonyme folkelige melodier fra Italien og Spanien.

[1] En erindring om syden
[2] Sardinsk folkemelodi
[3] Romance
[4] El noy de la mare
Pris: 178,- + forsendelse pr. sæt a 3 bøgerTOP

Download en komprimeret fil med musiken som mp3 (10 megabyte)"BUHLs Guitar Jul 1"
Musikken i “BUHLs Guitar Jul 1” er 12 Danske julesange og -salmer for 1, 2 og 3 guitarer.
Bogen skal give guitareleven mulighed for at føle den glæde det er at spille nogle af de mest kendte og elskede danske julesange og -salmer plus et par mindre kendte.
1 guitar: Et barn er født i Bethlehem/Det kimer nu til julefest/Højt fra træets grønne top/De hellig 3 konger/Nissen er en kunstig mand/ Glade jul.
2 guitarer: Nu er det jul igen/Santa Lucia/Bjældeklang.
3 guitarer: Dejlig er den himmel blå/En rose så jeg skyde/Den yndigste rose er funden.
Pris: 58,- + forsendelse
Download en komprimeret fil med musiken som mp3 (11megabyte)


"BUHLs Guitar Jul 2”
Musikken i “BUHLs Guitar Jul 2” er 6 Christmas Carols for 3-stemmigt guitarorkester.
Christmas carols er i dag blevet en del af den danske juletradition. De er specielt velegnede som flerestemmige satser . Hæftet indeholder 6 af de bedste og mest kendte arrangeret for 3 -stemmigt guitarorkester:
Mary’s boy child/Angels we have heard on high/Good King Wenceslas/In dulci jubilo/Ding dong/Coventry Carol.
Pris: 178,- + forsendelse pr. sæt a 3 bøger
Download en komprimeret fil med musiken som mp3 (7 megabyte)


Denne side er redigeret af Kristian Buhl-Mortensen og sidst revideret d. 15/12/11